ZA ZGODĄ ZAINTERESOWANYCH

Wówczas za zgodą zainte­resowanych oraz innych „wielkich” w lineażu może on zwrócić się o pomoc do przywódców bratnich lineaży, tzn. należących do tej samej jednostki organizacyjnej wyższego szczebla w ogolnoplemiennej strukturze „rodowej”. Przy­wódcy ci nie mogą stronom narzucić wprost roz­wiązania, ale jako bezstronni, bo pochodzący z zewnątrz obserwatorzy wpływają siłą swo­jej wymowy na uspokojenie zwaśnionych stron,  podsuwają nowe propozycje kompro­misu itd. W przypadku niepowodzenia wzy­wa się na pomoc przywódców lineaży, na­leżących wprawdzie do tej samej jednostki organizacyjnej, ale wyższego szczebla. Można to przyrównać do sytuacji, w której ist­niałyby gminy, powiaty i województwa (łączo­ne kolejno w pary), ale jednocześnie istniałby tylko urząd naczelnika gminy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)