WYKONYWANY OBRZĘD

System klas wieku jest u Arusza świadomie utrzymywanym elementem pochodzenia masaj- skiego. Praktycznie, co kilkanaście lat dokonu­je się, jednocześnie w całym kraju, inicjacja ko­lejnej grupy młodych mężczyzn, symbolizowa­na przez obrzęd obrzezania. Przedstawiciele młodzieży z każdej społeczności lokalnej wędru­ją najpierw do doradcy obrzędowego sąsiednie­go plemienia stepowych Masajów, prosząc o zgo­dę na inicjację i nadanie imienia kolejnej, ini­cjowanej klasie wieku. Sam obrzęd jest wykonywany w domu jedne­go z ojców Obrzezanych lub ich krewnego, zwy­kle indywidualnie lub wobec kilku kandydatów. Kolejna klasa wieku przechodzi jednocześnie w całym kraju, w określonych odstępach czasu, przez szereg dalszych ceremonii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)