WŚRÓD RÓŻNYCH FUNKCJI

Spośród różnych funkcji wykomywanych przez grupy wieku interesujące są zadania publiczne. Do nich należy m.in. pilno­wanie w dzielnicy dobytku i ochrona domostw przed pożarem i złodziejami w czasie, kiedy reszta mieszkańców pracuje w swych ogrodach i na polach. Kilka razy w roku grupy wieku zajmują się oczyszczaniem z nadmiaru roślin­ności głównych dróg. Ich pieczy powierza się źródła wody zaopatrujące całe osiedle. Grupy wieku z kilku dzielnic mogą wspólnie wykony­wać pewne czynności na rzecz całego osiedla, takie np. jak naprawa domu naczelnego kapła­na. Wszyscy Jako mają więc wspólny system klas wieku organizowany na poziomie dzielnicy w grupy wieku, które mogą również współdzia­łać na poziomie osiedla. Podobny system obej­muje kobiety, ale ustanowienie nowej kobiecej grupy wieku nie ma charakteru publicznej uro­czystości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)