WOBEC WYMOGU

Wprawdzie wobec tego samego wymogu stanęły również sąsiednie plemiona, to jednak nie potrafiły one rozwiązać pozytywnie sprzeczności między indywidualistycznym sty­lem życia koczujących wojowników a potrzebą zbiorowego bezpieczeństwa. Być może dalsze ba­dania pozwoliłyby na wskazanie dodatkowych okoliczności tłumaczących tę różnicę. W braku odpowiednich danych nie wydaje się całkiem nieuzasadnione przyjęcie poglądu E. A. Hoebela, ze poszczególne ludy, z racji ogólnego nastawie­nia kulturowego wobec świata i jednostki, mogą się różnić pod względem uzdolnień do rozwią­zywania własnych problemów organizacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)