WOBEC BRAKU ORGANIZACJI

Wszystko to prowadziło do wyłonienia się problemu ludzi samotnych nie mających braci, którzy by wspo­magali w potrzebie. Wobec braku organizacji społecznej, do któ­rej można by się w takim przypadku odwołać, jedyną możliwością pozostawał protektorat wprawdzie nie spokrewnionego, ale silnego i od­ważnego wojownika. Taki wojownik przejmo­wał po prostu sprawę jako swoją, i prowadził aż do pomyślnego zakończenia. W ten sposób miał szansę zwiększenia swego prestiżu. Poko­nanie jeszcze jednego przeciwnika, działanie na korzyść potrzebujących pomocy, podtrzymywa­nie ładu społecznego i trwałości małżeństw — wszystko to mogło mu przydać chwały w oczach współplemieńców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)