WŁASNA INICJATYWA

W pierwszym przypadiku jego pojawienie się w sporze może być wynikiem decyzji jednej ze stron bądź też wynikać z jego własnej inicjatywy. Nawet wtedy nie jest to jednak działanie z urzędu. W społeczności tej są tylko osoby, które z racji swojego prestiżu swoich zdolności są bardziej predestynowane do roli pośrednika niż inne. Własną inicjatywę jednostki trzeba traktować jako ofertę mediacji, na którą zainteresowani mogą się zgodzić lub me. Uprawnienie to wynika z obowiązującego systemu normatywnego, chociaż względy prak­tyczne, takie jak chęć przywrócenia współdzia­łania gospodarczego czy wynikający z tych sa­mych względów nacisk opinii publicznej, mogą ich do tego zmusić.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)