WŁADZA POLITYCZNA W SYSTEMIE

Władza polityczna w systemie trady­cyjnym znajdowała się w rękach rady kapłanów poszczególnych grup kultowych, a przewodni­czył całej organizacji wspomniany kapłan Słoń­ca. Ważną rolę z punktu widzenia naszych zain­teresowań odgrywali tzw. kapłani Łuku. Wy­wodzili się oni wyłącznie spośród mężczyzn, któ­rzy zabili Wroga podczas wojny. Sprawowali w swych rękach kult bogów wojny, byli przy­wódcami podczas walki i pilnowali wewnętrz­nego ładu w czasach pokojowych. Idzie w tym przypadku o ład w sensie nadprzyrodzonym, a więc przede wszystkim ostrzeżenie ludu przed złem uosobionym w czarownikach. W ich rękach znajdowała się więc jurysdykcja we wszystkich sprawach o czary. Poza tym stanowili oni wy­konawcze ramię całego stanu kapłańskiego. Strzegli ołtarzy pnzed zbeszczeszozeniem, roz­nosili polecenia i wykonywali rozkazy rady ka­płanów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)