WEWNĘTRZNE SPRAWY

Wewnętrzne sprawy społeczności są omawia­ne i rozstrzygane na radzie, w skład której wchodzą ilkituak, przywódcy i wybitni członko­wie grup wieku, będący starszymi oraz wybitni przedstawiciele starszych wojowników. W prak­tyce jednak nie wszyscy przywódcy muszą brać udział w radzie, natomiast mogą być obecni „szeregowi” mieszkańcy, zainteresowani jakąś sprawą lub biorący udział w sporze. Przekaza­nie obwieszczeń współczesnej administracji cen­tralnej, ustalenie programu walki z czarami, nałożenie na kogoś grzywny za popełnione wy­kroczenie, rozstrzygnięcie sporu o miedzę, usta­lenie wysokości odszkodowania, ustalenie drogi dla przepędzenia bydła — oto przykładowe za­jęcia rady. Skład rady jest więc zmienny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)