WEWNĄTRZ KATEGORII

Wewnątrz tej kategorii zazna­cza się stopniowe przechodzenie do grupy „sta­rych”, którzy bardziej interesują się swoim do­mem niż wesołymi zebraniami, a jednocześnie stają się lokalnymi ekspertami w sprawach świeckich i obrzędowych. Stary mężczyzna wprawdzie nie traci swych formalnych uprawnień w życiu prywatnym i obrzędowym, ale przestaje praktycznie coś znaczyć w życiu publicznym i jest raczej przed­miotem politowania ze strony młodszych. Sta­rość biologiczna jest u Arusza, jak w tylu in­nych społeczeństwach, powrotem do braku od­powiedzialności i znaczenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)