W WEWNĘTRZNYCH SPORACH

W przypadku sporu nie dającego się rozwiązać wewnątrz gmi­ny, naczelnik wzywałby na pomoc swego kolegę z tego samego powiatu, a w razie niepowodze­nia _obu pozostałych kolegów z tego samego województwa (z tym, że u Arusza organizacja nie ma charakteru terytorialnego).Podczas gdy w sporach wewnątrz lineażu przywódca pełni przede wszystkim funkcję — w miarę możliwości -— neutralnego doradcy a zarazem rozjemcy, to w sporach pomiędzy ludź­mi należącymi do różnych lineaży, a więc wła­ściwie nie spokrewnionych, działa przede; wszy­stkim jako rzecznik interesów strony, którą re­prezentuje. W tym przypadku nie istnieje już autorytet osoiby pełniącej jakąś funkcję przy­wódczą :na wyższym .niż lineaż szczeblu organi­zacyjnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)