W SWOJEJ AUTOBIOGRAFII

W swojej autobiogra­fii napisze, że „starym mozartowsko-fieldowskim językiem Chopin wypowie­dział w muzyce tyle oszałamiająco nowego, że wydaje się to jej drugimi narodzinami”, a w powstałym w 1945 r. szkicu Chopin uzna kompozytora za najważniejszgo obok Bacha twórcę muzyki instrumentalnej, jednego z najwię­kszych w muzyce realistów (realizm oznacza tu „głębię biograficznego piętna, jakie staje się główną motoryczną siłą artysty i skłania go ku nowatorstwu i oryginalności” i który formuje się za sprawą „wczesnej wrażliwości w dzie­ciństwie” i „stosownej’rzetelności w wieku dojrzałym”). • W jubileuszowym roku Pasternakowi pośpieszyli z muzycznym hołdem najwybitniejsi dzisiejsi kompozytorzy Rosji. Alfred Sznitke’poświęcił pamięci poety Monolog na altówkę i smyczki – wspaniały, pełen napiętego dramatyzmu utwór, przez cały czas – a trwa około kwadransa – utrzymujący słuchacza w stanie najwyższego napięcia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)