W PRZYPADKU SPORU

W przypadku sporu o okup, misja pośrednika kończy się wraz z uwolnieniem uwięzionego i zapłaceniem umó­wionej kwoty. W innych sporach głównym za­daniem jest doprowadzenie do spotkania się oponentów i zorganizowanie posiedzenia, w trakcie którego zostaną przedyskutowane argu­menty obu stron. Może to mieć miejsce na grun­cie neutralnym bądź w wiosce jednej ze stron. Wprawdzie nie ma jakichś określonych sztyw­nych reguł, tym niemniej wszystkie tego typu spotkania przebiegają podobnie. Oponenci ze swymi krewnymi siedzą naprzeciw siebie. Każ­dy może zabierać głos, ale zazwyczaj główni za­interesowani wygłaszają długie i starannie skonstruowane mowy, które mogą ciągnąć się ponad godzinę. Posiedzenie może trwać przez szereg dni, ponieważ strony poruszają tu wszy­stkie swe żale, włączając niespłacone do końca płatności ślubne swoich pradziadków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)