W PRZYPADKU SPORÓW

Ekuruso interweniuje w przypadku sporów między kobietami i dziewczętami, nawet jeśli te nie należą do stowarzyszenia. Nie może jed­nak nakładać grzywny ani też nie jest upraw­nione do sankcji fizycznych. Posłuch może osią­gnąć tylko przez odwołanie się do przywódców dzielnicy lub osiedla. Stowarzyszenie interwe­niuje również w przypadku zatargów między- grupowych, jeśli wmieszane są w to kobiety, lub jeśli widzą w tym groźbę dla całej społecz­ności. W takim przypadku członkinie Ekuruso udają się same lub z resztą kobiet do ogbolia lub do naczelnego kapłana osiedla, żądając spra­wiedliwego traktowania kobiet bądź przywróce­nia pokoju wewnętrznego, zależnie od meritum sprawy. Ostateczną sankcją w dyspozycji kobiet jest groźba powszechnego opuszczenia domostw i zaprzestania pracy dla mężczyzn. Groźbę tę traktują zainteresowani nader powabnie, ale brak jest wiadomości o tym, czy kiedykolwiek strajk kobiet w Umor doszedł do skutku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)