W PRZYPADKU ORZECZEŃ SĄDOWYCH

Druga zasada klasyfikacyjna wiąże się z re­lacją między decyzją strony neutralnej a de­cyzjami stron uwikłanych w spór. Może być tak, że niezależnie od woli stron decyzja osób trzecich jest dla nich obowiązująca. Tak jest w przypadku orzeczeń sądowych w naszym sy­stemie prawnym, jeśli nie będziemy mylnie utożsamiać uprawnień stron w zakresie odwo­łania do sądu wyzszej instancji z fakultatyw­nym _ charakterem decyzji sędziowskich. Tak rowmez może być w przypadku, gdy obie stro­ny na podstawie własnej dobrowolnej decyzji zgłosiły się do arbitra, z góry godząc się na po­słuszeństwo wobec jego decyzji, np. w arbitra­żu międzynarodowym. Inaczej będzie sdy de­cyzja osoby neutralnej musi być zaakceptowa­na przez strony, aby nabrała mocy wiążącej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)