W KAŻDEJ DZIELNICY

W każdej dzielnicy mieszka około 700—1000 dorosłych kobiet. Ich pozycja nie jest stała. Wychodząc za mąż kobieta zmie­nia miejsce zamieszkania. Rozwody i ponowne małżeństwa prowadzą do dalszych przesunięć. Kobiety należą wprawdzie do grup wieku (to­warzyszą swym rówieśnikom podczas dyżurów na straży osiedla, wykonują prace porządkowe) i do stowarzyszenia tanecznego Ojonko, działa­jącego w każdej dzielnicy, ale nie sprawują żad­nych funkcji polityczno-prawnych. Istniało jednak elitarne stowarzyszenie kobiet, zwane Ekuruso. Liczba członkiń w poszczegól­nych dzielnicach nie przekraczała 50 osób, a przynależność była dziedziczna wśród krewnych w linii macierzystej. Nowo przyjęta wnosi opła­tę w prętach mosiężnych i żywności, podczas gdy jej krewne urządzają stypę po zmarłej poprzed­niczce. Przywództwo sprawują stare kobiety, z których jedna jest wybierana na dożywotnią przywódczynię.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)