UTRZYMANIE ZAUFANIA

Jeżeli zaufanie utrzymuje się, a działalność przywódcy przynosi sukcesy ca­łej grupie B, wówczas wzrasta szanlsa, że za­sięg wpływów X-a rozszerzy się na szerszą gru­pę wyższego „genealogicznie” szczebla, a mia­nowicie na grupę I. W ten sposób życie polityczne Tiwów w okre­sie przedkolonialnym miało charakter nieustan­nego procesu wynoszącego jednostki w górę lub usuwającego w dół po szczeblach hierarchii pokrewieństwa. Kariera przywódcy nie była trwała. Członkowie „pierwotnej” grupy przy­należności przywódcy zawsze mogli dojść do wniosku, że zaniedbuje on ich interesy na rzecz innych, równorzędnych genealogicznie i spo­krewnionych, ale obcych terytorialnie grup spo­łecznych, a wtedy tracił on swą pozycję. Ka­riera przywódcy wymagała więc znacznego kunsztu dyplomatycznego, polegającego m. in. na umiejętnym godzeniu interesów poszczegól­nych grup składowych, będących pod jego pie­czą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)