USTALENIE WINNEGO

Gdy ktoś zostanie zabity, wówczas jego naj­bliżsi krewni żądają od swego przywódcy rodo­wego, aby zwołał innych „wielkich przywód­ców” fratrii, do której należą. Ci z kolei zawia­damiają przywódców drugiej fratrii i dochodzi do zebrania całej połowy na placu zebrań we fratrii zabitego. Praktycznie zbiera się ponad połowa przywódców, wśród których inicjatywę wykazują przedstawiciele fratrii zabitego.Jeżeli zabójca należy do którejś z fratrii z przeciwnej połowy, wówczas organizuje się wspólne posiedzenie przedstawicieli obu części społeczności Arusza. Ustalenie winnego nie sta­nowi problemu, ponieważ obowiązujący, przy­najmniej w odniesieniu do młodych mężczyzn, wojowniczy wzorzec osobowy sprawia, że do umyślnego czy nieumyślnego zabójstwa docho­dzi na ogół publicznie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)