USTALENIE FAKTÓW

Gdy już „złoczyńcy” byli osiągalni, pokrzyw­dzony ze swymi braćmi lub przyjaciółmi, a naj­częściej sam, zbliżał się do cudzołóżcy i żądał odszkodowania. Nie wchodziła w grę sprawaustalenia faktów, albowiem uwodziciel nie wy­pierał się swego czynu, którego publiczna ta­jemnica była w istocie rzeczy jednym z moty­wów całej afery. Mąż zwracał się do niego per „bracie”, albowiem jest aksjomatem Koman­czów, że tylko bracia mogą dzielić się jedną ko­bietą. Trzeba jednak dobrze zapłacić, jeśli się chce zostać „bratem”. Mąż zwylkle więc żądał wys okiej stawflri, w tym koni — najbardziej ce­nionego dobra. Wielkość roszczenia zależała od zamożności pozwanego i od jego prestiżu jalko wojownika. Im był bardziej sławny, tym niższa wysokość żądanego odszkodowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)