UPRAWNA CZĘŚĆ KRAJU

Uprawna część kraju dzieli się na rejony o  ściśle określonych granicach. Mieszkańcy re­jonu stanowią niezależną społeczność lokalną. Osadnictwo nie ma charakteru zwartego. Nie ma wiosek czy osiedli, a dominuje system roz­proszonych po całym kraju gospodarstw rodzin­nych. Wzrastająca gęstość zaludnienia i utwo­rzenie przez administrację kolonialną rezerwatu leśnego spowodowały ruch osiedleńczy w kie­runku mniej żyznych stepów i zwiększenie się ilości społeczności lokalnych. Z końcem XIX wieku było ich 15, a w latach pięćdziesiątych naszego stulecia już 28. Stare społeczności, za­mieszkujące stoki gór, są niewielkie terytorial­nie i liczą przeciętnie po 2 tysiące mieszkańców. Nowe są znacznie większe (10—20 razy) pod względem zajmowanego obszaru i liczą od 3 do 5 tysięcy ludzi, a więc przy rzadszym zaludnie­niu maleje liczba możliwych kontaktów spo­łecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)