TAKA EWOLUCJA

Taka ewolucja mogłaby przekształcić społeczeństwo Daflów w społeczeństwo wczesnofeudalne, zna­ne z terenu europejskiego. Co ciekawe jednak, to fakt, że jedną ze środ­kowych dolitn kraju Dafla zajmuje piętaasto- tysieczne plemię Apa Tani, w którym złożona struktura osadnicza i gospodarska oparta o wza­jemną współpracę doprowadziły do wykształ­cenia się odmiennego systemu. Rozwinięty tu jest wysoce wydajny system uprawy ryżu opar­ty o nawadnianie pól. Wprawdzie konflikty po­między Apa Tani a sąsiedzkimi Dafla są roz­wiązane na sposób tych ostatnich, to jednak wewnątrz doliny wykluczone są otwarte rajdy. Znajdujących się tam siedem wiosek ma za­warte wzajemne traktaty pokojowe i istnieje pewien uznany wśród nich mechanizm roz­strzygania wzajemnych sporów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)