SPORY MIĘDZY RODAMI

W tym przypadku spory pomiędzy poszczególnymi ro­dami bardzo często przekształcają się we wza­jemną walkę, gdyż brak jest instytucji bsdź zasady ideologicznej ustalającej mechanizm rozwiązywania spornych problemów.Społeczeństwa oparte o system grup wieku runkcjonują zarazem w oparciu o zasady więzi pokrewieństwa. Najczęściej jest tak, że w ra­mach społeczności lokalnej wewnętrzne spory są rożnie rozwiązywane w zależności od orga­nizacyjnej przynależności stron. Jeżeli idzie o     uczestników tej samej grupy wieku, to oni’ sami luib ich przywódca mogą prowadzić działalnosc rekoncyliacyjną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)