SAM ZAINTERESOWANY

W rajdzie biorą zwykle udział wynajęci młodzi wojow­nicy. Sam zainteresowany nie bierze w nim udziału. Celem rajdu nie jest zabójstwo, lecz wzięcie jak największej liczby osób do niewoli otrzymanie w zamian za nie okupu.Osoba pośrednika ma wyjątkowe znaczenie w pokojowym i korzystnym dla obu stron roz­strzygnięciu sporu. Może on. zainicjować nego­cjacje. Dlatego musi być obdarzony zdołnościa- mi dyplomatycznymi, znać dobrze zwyczaje plemienne i mieć opinię człowieka bezintere­sownego. Jeżeli misja jego zostanie uwieńczona sukcesem, otrzymuje sowitą zapłatę od tych, którzy go- wynajęli. W ten sposób pośrednicy niejednokrotnie dochodzą do wysokiej pozycji społecznej i znacznego dobrobytu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)