ROZSZERZENIE ORGANIZACJI

W roku 1940 M. Fortes i E. E. Evans -Pritehard, we wstępie do pracy zawierającej przegląd szeregu autochtonicznych systemów politycznych Afryki , wyróżnili typ społeczeń­stwa, które nie posiada scentralizowanej władzy politycznej, a w którym relacje pomiędzy po­szczególnymi grupami są oparte o faktyczne lub rzekome pokrewieństwo. Określone za po­mocą jednej z możliwych zasad unilinearnych, poszczególne gałęzie rodowe ulegają podziało­wi na jednostki organizacyjne niższego szczebla. Ogólna struktura społeczeństwa daje się więc przedstawić w postaci hierarchicznie uporząd­kowanych grup, zawierających się kolejno w grupach wyższego rzędu. Takie rozozłonkowu- jące się systemy rodowej organizacji społeczeń­stwa nazwano- „systemami segmentarnymi”. Odpowiednim przykładem obok Nuerów może być społeczeństwo Tiw , zamieszkujące wschod­nią część Nigerii. W roku 1952 żyło tam około 800 tysięcy osob.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)