PRZYJĘTY SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Przyjęty schemat organizacyjny — w którym plemię dzieli się kilka razy kolejno wedle zasady dychotomicznej, aby dojść do line­aży, których liczba w poszczególnych grupach składowych wyższego szczebla jest nierówna — odzwierciedla więc raczej dążenie do połączenia w większą i spójną całość ludzi ze sobą niespo- krewnionych, a nie jest rezultatem postępują­cego z pokolenia na pokolenie rozczłonkowania grup rodowych na coraz to większą ilość lineaży, zachowujących jednak pamięć o wspólnym pochodzeniu. Praktyczne znaczenie ma przede wszystkim podział genealogiczny na części, które P. H. Gulliver nazywa „klanami” („rodami”), a które dogodniej będzie nazwać fratriami — „bractwa­mi” większej liczby lineaży.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)