PRZED OSIĄGNIĘCIEM STAROŚCI

Starsi wojownicy nie są uważani jeszcze za wystarczająco dojrzałych do pełnego uczestnic­twa w życiu obrzędowym, politycznym i praw­nym społeczności. Biorą jednak udział w zebra­niach publicznych, wykonują na polecenie star­szyzny zadania policyjne oraz wymagające pew­nej dyskrecji. Przebywają już więcej w domu, pomagają przy uprawie i przejmują na siebie część obowiązków domowych. Z upływem lat żenią się i zakładają rodziny.Przed osiągnięciem starości biologicznej członkowie starszyzny biorą udział we wszyst­kich sprawach dotyczących życia publicznego i kierują własnym gospodarstwem. Cięższe pra­ce pozostawiają młodzieży. Ich pożywienie nie podlega żadnym ograniczeniom, a sposób spę­dzania wolnego czasu to głównie wspólne picie piwa czy miodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)