PROSTA TYPOLOGIA

Orzeczenie mediatora jest wówczas tylko jed­ną z alternatyw zakończenia konfliktu, a iego rola znacznie trudniejsza. Musi on bowiem — chcąc zakończyć konflikt — zaproponować ta­kie rozwiązanie, które z tych czy innych wzglę­dów będzie korzystne dla obu stron, nawet jeśli jedna z nich w świetle uznawanych w spo- eczności norm i w świetle okoliczności faktycz­nych wyraźnie nie ma słuszności w sporze.Pamiętając o tym wpro­wadzimy prostą typologię sytuacji, jakie mogą zaistnieć w sporze z udziałem strony trzeciej, uwzględniając tylko warianty krańcowe, gdzie zgoda obu stron jest lub nie jest warunkiem koniecernym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)