PRAKTYCZNE OPARCIE SYSTEMU

Dwa najmniejsze możliwe tereny tar, które ze sobą graniczą i któ­re w świadomości mieszkańców są zamieszkałe przez lineaż oparte na wspólnym przodku, two­rzą szerszy „segment” mający nazwę od jego imienia. Sąsiednie rejony spokrewnione w po­przednim pokoleniu, tworzą kolejną jednostkę wyższego szczebla, w ten sposób tworzy się tar Tiv, czyli terytorium zamieszkałe przez wszyst­kich potomków legendarnego Tiwa.W praktyce cały system oparty oficjalnie zasadę pokrewieństwa był modyfikowany przez sąsiedztwo terytorialne. Doprowadziło to do wytworzenia się jakby dwóch systemów „po­krewieństwa” pomiędzy poszczególnymi grupa­mi. Wedle pierwszego grupy A, B i C mogą wy­stępować jako genealogicznie równoważne ele­menty, wywodzące się od trzech braci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)