POSTĘPOWANIE UGODOWE

Na ukształtowanie się takiego charakteru norm zdają się wpływać w sposób szczególny trzy typy rozstrzygania sporów: ugoda lub walka na drodze bezpośrednich kontaktów mię­dzy zainteresowanymi, wykluczająca interwen­cję osoby postronnej; mediacja; postępowanie ugodowe, gdzie obowiązkowa ingerencja osób trzecich łączy się z poddaniem proponowane­go rozwiązania decyzji stron. Postępowanie ugodowe wymaga jednak pewnych form przy­musu.Rozszerzenie organizacji społecznej poza ramy bezpośredniej więzi sąsiedzkiej może się dokonywać w oparciu o więzy pokrewieństwa, wynikającego z rzeczywistej genealogii bądź mającego charakter ideologicznej fikcji łączą­cej biologicznie nie spokrewnione ze sobą jed­nostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)