POJAWIENIE SIĘ OSÓB TRZECICH

Pojawienie się osób trzecich, zajmujących mniej lub bardziej bezstronne stanowisko w sporze między jednostkami lub grupami, może przejawiać się w różnych formach. Spośród wielu zasad klasyfikacyjnych dwie wydają się być najważniejsze ze względu na konsekwencje, jakie za sobą pociągają dla całości systemu prawnego danej społeczności. Jedna — wiąże się bądź z przypadkami, w których udiział stro­ny trzeciej jest uzależniony od decyzji stron, bądź z przypadkami, w .których strona trzecia wkracza na arenę automatycznie w momencie zaistnienia określonego sporu. Należałoby tu zresztą rozróżnić cztery odmienne sytuacje: a) gdy do udziału strony neutralnej potrzebna jest zgoda obu stron zwaśnionych; b) kiedy po­trzebna jest tylko zgoda powoda; c) kiedy po­trzebna jest tylko zgoda pozwanego i d) kiedy zgoda żadnej ze stron nie jest warunkiem udzia­łu osób trzecich w rozwiązywaniu korifliktu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)