PODSTAWOWE SPOSOBY

Możliwe są dwa -pod­stawowe sposoby postępowania. Przy pierw­szym, sprawa jest przedmiotem nieformalnego spotkania zainteresowanych i ich najbliższych krewnych — gdy strony należą do tego samego małego lineażu — lub samych zainteresowa­nych, ich najbliższych krewnych i przywódców rodowych — gdy strony należą do różnych line­aży. Przy drugim sposobie postępowania, zbie­rają się pełnoprawni członkowie całego wielkie­go lineażu — gdy spór jest wewnętrzny — lub członkowie pierwszej grupy, do której należą obie strony w rodowej hierarchii organizacyj­nej, a więc np. członkowie fratrii (jeżeli dopiero fratria jest tą grupą, do której należą obie stro­ny w sporze).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)