PODSTAWOWE POJĘCIE

Tiwowie zajmują się przede wszystkim upra­wą. Rozrzucone przysiółki liczą sobie od dwóch do czterdziestu chat, przeciętnie przysiółek składa się z 8 chat i około 18 do 20 dorołsłyeh mieszkańców. Zabudowa ma kształt dwóch okręgów, umieszczonych koncentrycznie. Na środkowy składają się chaty gościnne, na ze­wnętrzny — spichlerze i chaty mieszkalne. W samym sroaku znajduje się plac, otoczony drze­wami owocowymi. Kraj jest gęsto poprzecina­ny ścieżkami i drogami łączącymi wszystkie osady, a poszczególne osady ze znajdującymi otwartej przestrzeni targowiskami.Podstawowym pojęciem określającym stosun­ku społeczne wśród Tiwów jest tar, tzn. teren zajmowany przez lineaż.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)