PODJĘCIE DZIAŁAŃ

Nie można ich jednak traktować jako wodzów, ponieważ nie mogą oni podjąć żadnego działania, dopóki spór lub wykroczenie nie przybierze takich rozmia­rów, które skłonią opinię publiczną do domaga­nia się użycia siły, ukarania lub polubownego rozsądzenia sporu. Wśród Apa Tani spotykamy się z odmiennością postępowania w sprawach karnych i w sprawach cywilnych. Ktoś kto po­pełnił kradzież będzie odpowiadał nie tylko przed właścicielem skradzionego przedmiotu, ale również przed przedstawicielami poszcze­gólnych rodów tworzących samorząd wioski. Złodziej, który popełnił przestępstwo po raz pierwszy, może być przywiązany, z nogą uwię­zioną w dybach, na parę dni do podium prze­znaczonego dla zebrań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)