PODCZAS PRZEMÓWIEŃ

Podczas przemówień strony podkreślają swoje argumen­ty za pomocą kawałków bambusa, które kładą przed sobą. Dochodzi często do gwałtownych przejawów gniewu, który jednak łatwo ustępu­je żartom i objawom wesołości. Daflowie trak­tują tego typu spotkania jako pewnego rodzaju sport i szczególnie ciekawe przypadki są sta­rannie przechowywane w tradycji. Jeżeli jed­nak na posiedzeniu nie osiągnięto porozumienia, wówczas przyjmuje się, że nastąpi jeszcze jedna próba spotkania i że do- tego czasu obie strony powinny się powstrzymać od stosowania gwał­tu. Kiedy już dojdzie do porozumienia, ustala się czas i miejsce ostatecznej rekoricyliacji. Za­zwyczaj strona poszkodowana udaje się do do­mostwa winnego i tam odbiera ustalone odszko­dowanie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)