PIERWSZE KONCERTY NOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Jesienią roku 1990 pierwsze koncerty dała Nowa Orkie­stra Symfoniczna Centrum Stasa Namina (znanego muzyka rockowego, później także menagera i sponsora), a następnie Rosyjska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, utworzona i prowadzona przez wybitnego pianistę, a teraz i ka­pelmistrza Michaiła Pletniowa. Wiosną roku 1991 pojawiła się Orkiestra Mo­skiewskiego Centrum Bachowskiego, potem zaś debiutowała Orkiestra Ope­ro wo-Symfonic zna Związku Muzyków ZSRR oraz Orkiestra Symfoniczna Rosji, kierowana przez Weronikę Dudarową. Powstałe w tym czasie nowe zespoły kameralne trudno wręcz zliczyć. Pojawiły się też w ciągu ostatnich sezonów w Moskwie nowe zespoły operowe, na razie wprawdzie występujące tylko sporadycznie: Teatr Muzyczny „Kompozytor”, specjalizujący się w pra­wykonaniach nowych oper twórców moskiewskich, Teatr „Helikon”, Municy­palny Teatr „Nowa Opera”, a także nowe trupy baletowe, wśród których wyróżnia się Teatr Baletu Kremlowskiego Pałacu Zjazdów, w dużej mierze dzięki temu, iż związała, się z nim legendarna para Władimir Wasiljew – Jekatierina Maksimowa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)