W SALACH KONCERTOWYCH

Nikołajewa, która latem przewodniczyła jury pianistycznemu IX Konkursu im.Czajko- wskiego, a potem pojechała na toumće do Kanady, zagrała Kunst der Fugę Bacha. Cztery kanony rozrzuciła

ZESTAW PROPOZYCJI

A w ogóle – zestaw propozycji, jakie oferuje w tym sezonie Filharmonia Moskiewska, i tym razem oszałamia swymi rozmiarami. Opasła książeczka programowa wymienia aż 104

ROK PROKOFIEWA

Przypadające w tym sezonie 100-lecie urodzin Prokofiewa świętowane bę­dzie uroczyście nie tylko w Rosji, lecz także w Niemczech. W Północnej Nadrenii-Westfalii, gdzie sześć lat temu

TRANSMISJA RADIOWA

16 września radzieckie radio transmitowało z Duisburga koncert inaugura­cyjny imprezy. Wykład o Prokofiewie wygłosił Alfred Sznitke. Mówił m.in. bolesnym piętnie artystycznego kompromisu, jakie noszą niektóre późne

UCHYLANIE SIĘ OD UDZIAŁU

Indagowany o to w jednym z lipcowych numerów „Ogońka” wyznał, że zaproponował mu to osobiście Chriennikow i że uchylania się od udziału w naprawie organizacji, która

KSIĄŻKI

Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i instrumentologii; tom ten, autorstwa profesorów Lwa Ginzburga i dobrze nam znanego Władimira Grigoriewa, obejmuje okres do końca XVIII wieku, całość zaś

BAŚNIOWA ATMOSFERA

Na poły baśniowej atmosfery, w jakiej toczy się większa część akcji, imponu­jący kontrast stworzy epizod w pałacu carowej Katarzyny w Petersburgu, gdzie uroczysty polonez poprowadzony

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ SOLISTA

Talenty okazały się po części już nie całkiem najmłodsze; wyróżnił się przede wszystkim solista „Bolszowo”, mający za sobą także staż w „La Scali” baryton Władimir

PSYCHOLOGICZNE NIUANSE OPERY

Bogatej w psychologiczne niuanse opery (jakże różny to Handel od tego z Ko­lacji na cztery ręce Paula Barza), opartej, podobnie jak późniejsze sławne dzieło Glucka,

MOSKIEWSKIE FESTIWALE NOWEJ MUZYKI

Oferta w sferze współczesnej muzyki radzieckiej jest w Moskwie nadal momentami tak obfita, że doświadcza się prawdziwego embarras du choix. W pierwszej połowie omawianego sezonu samych

DOWÓD GŁĘBOKICH WIĘZÓW

Jeszcze jeden to dowód głębo­kich więzów łączących twórczość Denisowa z tradycją francuską – skądinąd kompozytor następnego dnia wybierał się właśnie na kolejny, kilkumiesięczny pobyt do

OPEROWY WIECZÓR

Symfonię Artiomowa wzorowo wykonała Uralska Or­kiestra Symfoniczna z Jekatierinburga, prowadzona przez swego szefa, Polaka z Leningradu, Andrzeja Borejkę. Wreszcie odrębna wzmianka należy się też operowemu wieczorowi

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)