ODRĘBNY ROZDZIAŁ

Odrębny jej rozdział stanowiły płótna awangardowego studia kierowanego przez Elija Bielutina. Wizyta w Maneżu Nikity. Chruszczowa, kiedy to ówczesny radzie­cki przywódca poddał obrazy studia miażdżącej krytyce, zapoczątkowała całą serię wieloletnich szykan wobec członków grupy, których celem było zepch­nięcie ich twórczości w sferę niebytu. Jak wspomina w swej niedawno wyda­nej książce Maneż, rok 1962 małżonka Bielutina, historyk sztuki i pisarka, Nina Molewa, nie pomogły nawet interwencje podjęte u Susłowa przez Kli- szkę i Gomułkę, którzy zamierzali wyjednać dla niepokornego artysty pozwo­lenie na dłuższy pobyt i pracę w Polsce, rodzinnym kraju ojca Bielutina. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)