O PRZESTĘPSTWACH

O przestępstwach i wy­kroczeniach jest natomiast sens mówić dopiero wtedy, gdy odpowiednia reakcja negatywna ze strony grupy lub jej przedstawiciela jest wy­mierzona wobec jednostki lub mniejszej grupy składowej należącej do tej samej grupy.Można by twierdzić, ale byłaby to tylko hipoteza, że wraz z rozwojem życia gospodar­czego i wynikającego stąd zróżnicowania spo­łecznego wzrasta rola przymusu w regulowaniu zachowań ludzkich. Przymus pojawia się jednak już i nia bardzo prostym poziomie życia, chociaż tam często formę sporadycznych (co nie znaczy, że nie dających się opisać w bardziej systematyczny sposób), zbiorowych reakcji spo­łeczności lub jej przedstawicieli na szczególnie rażące i niebezpieczne czy uporczywie ponawia­ne zachowania jednostek.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)