NOWA ZASADA LOJALNOŚCI

Podział ten przecina skądinąd istnie­jące podziały wedle wzajemnego pokrewień­stwa, czy też podział na współżyjące ze sobą rodziny podstawowe. Powstaje nowa zasada lo­jalności — względem rówieśników, i to nieza­leżnie od tego czy są oni współrodowcami, czy też nie. Wspólne zajęcia, wspólne obrzędy, np. inicjacja, sprzyjają rozwojowi tych nowych więzi. Nic dziwnego, że w bardziej’ zróżnicowa­nych politycznie społeczeństwach dochodzi do wykorzystania systemu klas czy grup wieku jako czynnika państwowotwórczego’. Klasy wieku mogą stać się podstawą ogólnospołecznej organizacji terytorialnej, a podzielone wedle kryterium terytorialnego staną się wojskowymi regimentami, pozostającymi pod dowództwem władcy lub jego urzędników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)