NACZELNA POZYCJA

Bogaci w gruncie rzeczy zajmują naczelną po­zycją w stosunkach społecznych. Człowiek sła­by, mający niewielu krewnych, nie dysponujący wypływowymi sojusznikami, może zabezpieczyć się przed atakami silniejszego sąsiada wyłącznie przez oddanie się pod protekcję jakiejś boga­tej i wpływowej osoby.A zatem można powiedzieć, że suwerenność poszczególnych rodzin rozszerzonych, wyraża­jąca się w działaniu mechanizmów samopomocy prawnej, prowadzi przy znacznym zróżnicowa­niu ekonomicznym do upośledzenia pewnej warstwy ludności. Można sobie wyobrazić dal­szą ewolucję tego społeczeństwa, którego naj­bardziej wpływowi członkowie skupialiby wo­kół siebie coraz liczniejszą warstwę pół i całko­wicie zależnych od nich klientów i sług.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)