MŁODSI WOJOWNICY

Młodzież, która nie osiągnęła jeszcze żadnego stopnia dojrzałości nie odgrywa roli w życiu pu­blicznym, zajmuje się wypasem bydła i wyko­nuje w gospodarstwie różne prace i usługi na rzecz starszych członków rodzimy. Młodsi wojownicy nie pełnią jeszcze żadnych odpowiedzialnych funkcji i nie uczestniczą w życiu obrzędowym ani w polityczno-prawnym społeczności. Nadzorują wypas bydła, ale sami nie pasą ani nie pracują w polu. Mogą sypiać z dziewczętami, ale nie mogą się z nimi żenić. Obowiązują ich pewne zakazy w sposobie odży­wiania się i zakaz picia alkoholu. Pracują razem ze starszymi wojownikami przy budowie i utrzy­maniu dróg (obowiązek nałożony przez admi­nistrację), a większość czasu spędzają na zaba­wach, tańcach d śpiewie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)