MIĘDZY ORGANIZACJAMI

Więź między organizacjami dzielnicowymi jest zabezpieczona poprzez udział w obrzędo­wym stowarzyszeniu Okenka. Członkostwo jest tu otwarte wyłącznie dla yakambon, z czego korzystają tylko niektórzy z nich, najbardziej wpływowi. Na 1750 dorosłych mężczyzn w Umor do stowarzyszenia należało tylko 50. Uczestnic­two łączy się zresztą z wysokimi opłata­mi. Prestiż i władza Okenka zasadza się na opiece ze strony ducha Lamparta, grożącego nieszczęściem tym, którzy są nieposłuszni. Duch Lamparta zostaje w przeciwieństwie do dzielni­cowego stowarzyszenia Nikpe wykorzystany do działań na rzecz całego osiedla, a to dzięki udzia­łowi w Okenka urzędowych kierowników życia dzielnicy. Członkostwo nie jest dziedziczne, ale naczelnikiem może zostać mężczyzna z jednego z trzech określonych klanów ojcowskich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)