LICZEBNOŚĆ STRONNIKÓW

Nic więc dziwnego, że gdy spór nie zostaje roz­wiązany na pierwszym posiedzeniu, co przy ta­kiej procedurze może się łacno zdarzyć, obie strony dążą do zwerbowania dalszych stronni­ków, np. mieszkańców innych społeczności lo­kalnych należących do tej samej pod fratrii. Warto zauważyć, że w przypadku sporu z mniej lub bardziej rzeczywistym krewnym, mieszkającym w bliskim sąsiedztwie, jeżeli przywódca własnego lineażu mieszka gdzieś da­lej lub sprawa jest nagła, Arusza zwracają się o   pomoc do przywódców „bratnich” lineaży.Liczebność stronników nie jest jedynym waż­nym elementem. Odpowiednie zachowanie wy­rażające, np. chóralnie, poparcie dla argumen­tów reprezentowanej strony i dezaprobatę wo­bec przeciwnika — mają również istotne zna­czenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)