KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY

Indianie ci zamieszkiwali w dużych osadach zwanych po hiszpańsku pueblo, przy czym każda z osad sta­nowiła samodzielną jednostkę polityczną, odręb­ną również pod względem kulturowym. Można podejrzewać, że konieczność współpracy gospo­darczej doprowadziła do wykształcenia zespołu wierzeń, wedle którego wszechświat stanowił >>żyjąeą całość, w której delikatna równowaga wza jemna poszczególnych części i wielowymia­rowej całości jest podobna do równowagi jaka cechuje organizmy żywe. Zarówno całość jak i jej części składowe mają przyczyniać się do po­wodzenia całości zgodnie z jej jednym, harmo­nijnym i immanentnym prawem (…) Człowiek współpracuje z innymi, ze swymi partnerami z poza świata ludzi [istoty nadprzyrodzone — wyj. aut.] poprzez uczestnictwo w grupach po­krewieństwa i w grupach wykonujących wspól­ne czynności ceremonialne”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)