KONCEPCJA CAŁOŚCI

Byłem na tym ostatnim występie berłińczycy wypadli ze wszech miar wspaniale, przekonując sugestywną koncepcją całości, olśniewając precyzją każdego szczegółu (jakież na przykład pianissima!). Dziękując za owację muzycy z widocznym podnie­ceniem przekazywali sobie od pulpitu do pulpitu wiadomość, że wśród publiczności jest sam Richter z Niną Dorliak. Tenże Richter na swych ko­lejnych, jedenastych już „Wie­czorach Grudniowych” w Mu­zeum Sztuk Pięknych im. Puszkina zgromadził m.in. – obok wspomnianego już Ster­na – Martę Argerich, Aleksan­dra Rabinowicza, Jefima Bronfmana, Walerija Afana­sjewa, Roberta Holla. Festiwa­lowy występ duetu fortepia- . nowego Argerich-Rabinowicz był zdarzeniem zaiste niezwy­kłym. Jego clou stało się wy­konanie Sonaty C-dur na 4 rę­ce  Mozarta – bardzo w swej istocie romantyczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)