KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE

Kobiety w społeczeństwie Arusza nie odgry­wają żadnej roli w życiu publicznym. Są pozba­wione uprawnień i obowiązków, jakie mają mężczyźni, i niezależnie od faktycznego ukła­du sił w poszczególnych rodzinach (w 59% poli­gamicznych) nie mają również żadnych szcze­gólnych uprawnień w życiu prywatnym. Członkowie każdej kolejnej klasy wieku prze­chodzą równocześnie przez kolejne szczeble doj­rzałości społecznej. Ponieważ inicjacja grupuje młodych mężczyzn będących w różnym wieku biologicznym, istnieje dość znaczne zróżnicowa­nie wewnątrz poszczególnych kategorii pod względem zaawansowania w podejmowaniu funkcji właściwych ludziom dojrzałym, jak np. zainteresowanie domem, znajomość zwyczajów plemiennych i rytuału obrzędowego czy nasile­nie aktywności życiowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)