KLANOWY DOM

Każdy lekoma ma klanowy dom zebrań, gdzie spo­tykają się przede wszystkim mężczyźni i gdzie obwieszcza się śmierć współrodowca, wykonuje niektóre czynności codzienne i spędza czas wol­ny. Obok domu zebrań jest ołtarz ducha klanu, przy którym rodowcy odprawiają zbiorowe i in­dywidualne obrzędy. Klan dysponuje określo­nym pasem ziemi uprawnej, a jeden ze star­szych, zwany oponotameta, rozstrzyga spory wynikłe w jego obrębie między poszczególnymi użytkownikami.Wewnątrz Iklanu można zaobserwować ten­dencję do ścisłej współpracy rodzin spokrewnio­nych ze sobą poprzez rzeczywistego przodka w linii męskiej. Takie lineaże nie stanowią jed­nak podstawy dla jakiejś organizacji formalnej wewnątrz osiedla.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)