KAŻDY Z PRZODKÓW

Ponieważ systemy segmentarne są jedną z kilku historycznie występujących form orga­nizacji bezpaństwowej, poznanie ich może stanowlć źródło dodatkowej wiedzy dla teorety­ków problematyki państwa i państwowego sy­stemu kontroli prawnej.Każdy z przodków Tiwów w linii ojcowskiej, o którym zakłada się, że żył co najmniej czte­ry pokolenia wstecz, użycza swego imienia dla potomków tworzących razem określoną grupę krewnych, lineaż czy ród. Zamieszkały przez grupę teren, tar, również ma taką samą nazwę. Tar najniższego szczebla genealogicznego obej­muje w praktyce teren zamieszkały przez stu pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset ludzi. Wśród mieszkających tu mężczyzn krewni z danego lineażu stanowią około 80%.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)