KAPŁANI POSZCZEGÓLNYCH KLANÓW

Kapłani poszczególnych klanów macierzy­stych stanowią bowiem osobną grupę współ­działającą ze sobą tak w życiu obrzędowym, jak i w sprawach świeckich. Dwa razy w roku wspólnie wykonują obrzędy związane z cyklem prac rolnych. Poza tym stanowią trzon rady kierującej sprawami całego osiedla, kontrolują­cej przestrzeganie zwyczajów i rozstrzygającej ważniejsze zatargi pomiędzy mieszkańcami.Na czele rady, yabot, stoi kapłan tego klanu macierzystego, którego opiekuńczy duch Ojokobi jest jednocześnie opiekunem całego Osiedla. Wybór kapłana Ojokobi, będącego naczelnikiem całego osiedla, jest uzależniony od zgody innych kapłanów. Obok tego naczelnika zwanego obot łapom i reszty kapłanów ina, do rady wchodzą: naczelnicy dwóch innych organizacji obrzędo­wych Korta i Okenka; naczelnik szamanów; kapłan pierwszego ołtarza założonego przez je­den z klanów ojcowskich w czasach osiedlania się w Umor..

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)