ISTNIEJĄCE RÓŻNICE

Warto też dodać, że kobiety, które po ślubie odchodzą od siedzib swojego kla­nu ojcowskiego, i w tym sensie żyją wśród ob­cych, mają na poziomie dzielnicy swoje własne niezależne stowarzyszenie Ekuruso. Na pozio­mie przysiółka kobiety nie mogą przeciwstawić się jednolitej pod względem przynależności kla­nowej masie mężczyzn. Jest to możliwe dopiero w dzielnicy, gdzie mieszkają nie tylko ich mał­żonkowie, ale również i ojcowie. Jeszcze jedna uwaga, jaka nasuwa się przy czytaniu opisu po­litycznego i prawnego systemu Jako wiąże się z zagadnieniem zamożności. Istniejące różnice nie zawsize wiążą się z zajmowanymi urzędami i zdają się prowadzić do otwarcia organizacji urzędowych dla osób prywatnych, a z drugiej strony do tworzenia przez osoby niezadowolone własnych, zamkniętych stowarzyszeń prywat­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)