INNA MOŻLIWA REAKCJA

Inną moż­liwą reakcją jest urządzenie przez poszkodowa­nego czegoś w rodzaju indiańskiego potlaczu w postaci zabicia bydła i niszczenia wartościo­wych przedmiotów przed domem przeciwnika. Tamten, aby nie stracić twarzy mUsi zrobić to samo, niszcząc dobra o jeszcze większej war­tości, a cały spór przybiera formę rywalizacji w niszczeniu własnego majątku, dopóki jedna ze stron nie uzna się za przegraną. Częściej jed­nak dojdzie do interwencji przywódców rodo­wych i do przywrócenia przez nich zgody mię­dzy wyczerpanymi sporem stronami.W stosunkach między poszczególnymi wio­skami spory mogą doprowadzić do eerembnial- nej walki zwanej gambu sodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)